שמיני
מברכין אייר
 (המולד ליל חמישי 7 בערב, 5 דק' ו-15 חלק')
14:00      מנחה ודף יומי 
18:20      שיר השירים
18:41      מנחה וקבלת שבת
                (בשעון קיץ בזמן הדלקת נרות)
7:30         דף יומי
8:15        שחרית
                שיעורים
12:55      דף יומי
13:30      מנחה גדולה  
18:30      מנחה  וסעודה שלישית
19:41      ערבית  והבדלה
                 *בימי חמישי - 21:30 שיעור  תניא

שביעי של פסח

14:00      מנחה ודף יומי           
18:44      ערבית של חג 
8:15       שחרית  
12:50     דף יומי
13:30      מנחה גדולה        17:30   סעודת משיח              
18:35      מנחה    שיעור של הגאון הרב יצחק פרוכטר שליט"א
19:37       צאת החג והבדלה 
               


ימות החול בין שביעי של פסח עד שבת שמיני:  
שחרית:
6:40  ,יום ה'   6:25
 7:30  ,יום ה'  7:25    
 8:10 , 8:30 ,8:50 , 9:15   (סוף זמן ק"ש 9:35)
מנחה:
18:50
מעריב: 19:25, 20:35, 21:30  22:20 דף יומי-20:45


 זמני תפילות שבת ויקהל -פקודי:
17:29      מנחה וקבלת שבת
 7:15      דף יומי
8:00        שחרית   
                 שיעורים
12:30      מנחה גדולה
12:50        דף יומי
17:10       מנחה וסעודה שלישית 
            
18:21        מוצאי שבת ערבית  והבדלה

זמני תפילות בימות החול:

שחרית:
1.      6:40 (ב' ו- ה'   6:35)   
2.      7:30  ב' ג' ו- ה'   7:25)  
3.      8:10
4.      8:30
5.      8:50
6.      9:15

מנחה:
17:35     

ערבית:
     
1.     18:10
2.     19:00
3.     20:35
4.     21:30
5.     22:20


יום ראשון - פורים:   

6:40 – שחרית מניין א' וקריאת מגילה(7:05)
                         קורא: נתנאל גלרנטר

8:00 – שחרית מניין ב' וקריאת מגילה(8:25)
                             קורא: פיני בר זכאי     

9:00 - שחרית מניין ג'  וקריאת מגילה(9:25) 
           (מתחיל בחוץ) קורא: ג'ף וינר    

12:30 מנחה גדולה

13:00 מנחה גדולה

13:30 מנחה גדולה

17:25 מנחה  וכן כל השבוע הקרוב

18:00 ערבית וכן 19:00,  20:35,   21:30   , 22:20