זמני התפילות לשבת פרשת שופטים

14:00מנחה ודף יומי
19:01 קבלת שבת
7:15 דף יומי
8:15 שחרית שיעורים
13:30 מנחה גדולה
17:35 דף יומי –ב' (13:00 דף יומי- א')
18:20 שיעור של הרב רפי שטרן:
"יסודות רעיונים של שמיטה"
18:50 מנחה סעודה שלישית
20:00 צאת שבת והבדלה

מזל טוב למרב ואורי כהן לרגל נישואיהן השבוע ולכל האורחים שהגיעו לשבת "שבע ברכות"

מזל טוב לנתנאל גלרנטר ולכל המשפחה לרגל אירוסיו ללאה מגיד

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של אמה של כנרת כהן-מרת מרסל בכר ז"ל. המשפחה יושבת שבעה ברח' הבנים 81 חולון, במוצש"ק כנרת תשב בביתם בגב"ש בדרך המלך 27 .
מן השמיים תנוחומו

כל ערב בשעה 20:45 דף יומי מסכת יבמות